Avsnitt 10

10 — Barns språkutveckling

Avsnitt 9

9 — Språk och evolution

Avsnitt 8

8 — Svar på tal